mec. Marta Trzęsimiech-Kocur

Zajmuję się przede wszystkim obsługą prawną podmiotów gospodarczych, ale także reprezentuję Klientów indywidualnych w sporach sądowych, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa medycznego, prawa pracy i szeroko pojętych spraw odszkodowawczych.
[Więcej >>>]

Dopóki śmierć nas nie rozłączy…

Marta Trzęsimiech - Kocur25 października 20123 komentarze

Rozwód to nie jedyna możliwość uzyskania ponownie statusu osoby niezamężnej.  Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje możliwość unieważnienia małżeństwa.

Podstaw do skierowania takiego żądania do Sądu jest kilka. Jedną z nich jest sytuacja, gdy oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone:

  • przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli np. stan po ciężkiej operacji, agonia, demencja
  •  pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony – np. na ślubnym kobiercu stawił się brat bliźniak wybranka
  •  pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste np. szantażowanie popełnieniem samobójstwa, grożenie śmiercią.

 

Sprawy o unieważnienie małżeństwa ze względu na wady oświadczenia woli, błąd czy groźbę należą do rzadkości. Jednak, jeśli doszło do takiej sytuacji, to osoba, która złożyła wadliwe oświadczenie woli może domagać się, aby Sąd unieważnił jej małżeństwo. Stosowne roszczenie należy zgłosić w terminie sześciu miesięcy od chwili ustania stanu wyłączającego świadome wyrażenie woli, od wykrycia błędu lub ustania obawy wywołanej groźbą, nie później jednak niż trzy lata od zawarcia małżeństwa.

{ 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Alina 26 października, 2012 o 15:36

A jakie są szanse że sąd unieważni małżeństwo , gdy złożę wniosek?

Odpowiedz

michau 13 listopada, 2012 o 16:08

W jakich godzinach czynna jest Pani kancelaria Proszę o odpowiedź

Odpowiedz

Marta Trzęsimiech - Kocur 13 listopada, 2012 o 16:13

Panie Michale,
Kancelaria jest czynna od 9.00 do 16.00, w piątki do 15.00. Spotkanie proszę umawiać wcześniej telefonicznie 32 203 57 02.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: