mec. Marta Trzęsimiech-Kocur

Zajmuję się przede wszystkim obsługą prawną podmiotów gospodarczych, ale także reprezentuję Klientów indywidualnych w sporach sądowych, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa medycznego, prawa pracy i szeroko pojętych spraw odszkodowawczych.
[Więcej >>>]

październik 2012

Dopóki śmierć nas nie rozłączy…

Marta Trzęsimiech - Kocur25 października 20123 komentarze

Rozwód to nie jedyna możliwość uzyskania ponownie statusu osoby niezamężnej.  Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje możliwość unieważnienia małżeństwa. Podstaw do skierowania takiego żądania do Sądu jest kilka. Jedną z nich jest sytuacja, gdy oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone: przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli np. […]

64 % winy w rozkładzie pożycia

Marta Trzęsimiech - Kocur09 października 2012Komentarze (1)

Strony mogą uzyskać rozwód bez orzekania o winie, jeśli obie godzą się na takie rozstrzygnięcie. Wówczas proces jest szybki i małżonkowie mogą zakończyć małżeństwo nawet na pierwszej rozprawie. Jednak nie zawsze takie rozwiązanie jest możliwe – gdy małżonkowie wnioskują o  ustalenie kto z nich jest winny w doprowadzeniu do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia to […]