mec. Marta Trzęsimiech-Kocur

Zajmuję się przede wszystkim obsługą prawną podmiotów gospodarczych, ale także reprezentuję Klientów indywidualnych w sporach sądowych, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa medycznego, prawa pracy i szeroko pojętych spraw odszkodowawczych.
[Więcej >>>]

październik 2014

Świadkowie

Marta Trzęsimiech - Kocur11 października 20143 komentarze

W toku postępowania powód i pozwany nie mogą zapomnieć o tym, by udowodnić lub choć uprawdopodobnić prezentowane przed Sądem tezy.  Do najczęściej przedkładanych dowodów należą nagrania, zdjęcia, smsy, maile, a prym wiedzie oczywiście dowód z przesłuchania świadków. Klienci często pytają mnie o następujące kwestie: Czy świadkiem może być ktoś z bliskiej rodziny? Czy będzie on wiarygodny […]