mec. Marta Trzęsimiech-Kocur

Zajmuję się przede wszystkim obsługą prawną podmiotów gospodarczych, ale także reprezentuję Klientów indywidualnych w sporach sądowych, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa medycznego, prawa pracy i szeroko pojętych spraw odszkodowawczych.
[Więcej >>>]

listopad 2011

Rozwód czy separacja – oto jest pytanie.

Marta Trzęsimiech - Kocur22 listopada 20115 komentarzy

Podstawową różnicą między rozwodem a separacją jest ustanie małżeństwa i możliwość zawarcia kolejnego związku małżeńskiego w przypadku rozwodu. W przypadku orzeczenia przez Sąd separacji małżeństwo nadal trwa. Skutkiem rozwodu i separacji jest ustanie ustawowej wspólności majątkowej i powrót do dwóch oddzielnych ustrojów majątkowych każdego z małżonków. Aby Sąd mógł orzec rozwód to w toku procesu […]

Wprawdzie art.58 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego  stanowi, iż „na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu” to w praktyce nie zdarza się to często. Priorytetem dla Sądu Okręgowego jest jak najszybsze zakończenie postępowania rozwodowego ze względu […]