mec. Marta Trzęsimiech-Kocur

Zajmuję się przede wszystkim obsługą prawną podmiotów gospodarczych, ale także reprezentuję Klientów indywidualnych w sporach sądowych, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa medycznego, prawa pracy i szeroko pojętych spraw odszkodowawczych.
[Więcej >>>]

styczeń 2012

To czy Sąd udzieli stronom rozwodu zależy od wielu czynników, ale dziś postaram się w skrócie przybliżyć jeden z nich. Sąd orzeka rozwód, jeżeli pomiędzy stronami wystąpił trwały i zupełny rozkład pożycia (art. 56 par. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) Sąd podczas postępowania rozwodowego ustala czy pomiędzy stronami istnieje jeszcze wspólne pożycie, czyli czy istnieje więź duchowa […]

Właściwość Sądu w sprawie o rozwód

Marta Trzęsimiech - Kocur12 stycznia 2012Komentarze (1)

Sprawy rozwodowe rozpatrywane są zawsze przez sądy okręgowe. Jednak to, w którym z sądów należy złożyć pozew uzależnione jest od kilku czynników. Zasadą jest, że pozew należy złożyć w Sądzie, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, pod warunkiem, że choć jeden z nich w tym okręgu nadal mieszka lub przebywa. Zatem jeśli małżonkowie mieszkali […]

Opinia z RODK

Marta Trzęsimiech - Kocur02 stycznia 20124 komentarze

Często w toku procesów rozwodowych, w szczególności, gdy małżonkowie toczą spór o opiekę nad dzieckiem czy o kontakty z nim, Sąd przeprowadza dowód z opinii RODK, czyli Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno – Konsultacyjnego. RODK powoływane są przez Ministra Sprawiedliwości, na terenie całej Polski działa kilkadziesiąt takich placówek. Do ich zadań należy w szczególności: przeprowadzanie badań psychologicznych, […]