mec. Marta Trzęsimiech-Kocur

Zajmuję się przede wszystkim obsługą prawną podmiotów gospodarczych, ale także reprezentuję Klientów indywidualnych w sporach sądowych, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa medycznego, prawa pracy i szeroko pojętych spraw odszkodowawczych.
[Więcej >>>]

sierpień 2011

Nie często osoby występujące przed Sądem w sprawach rozwodowych zdają sobie sprawę, iż składając zeznania mogą narazić się na odpowiedzialność karną. Postępowanie sądowe prowadzone jest na mocy ustawy i świadek zobowiązany jest do mówienia prawdy. Nie wolno mu również zataić posiadanej wiedzy, bo to także oceniane jest w kategoriach przestępstwa. Art. 233 kodeksu karnego reguluje […]