mec. Marta Trzęsimiech-Kocur

Zajmuję się przede wszystkim obsługą prawną podmiotów gospodarczych, ale także reprezentuję Klientów indywidualnych w sporach sądowych, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa medycznego, prawa pracy i szeroko pojętych spraw odszkodowawczych.
[Więcej >>>]

lipiec 2012

Oddalenie powództwa o rozwód

Marta Trzęsimiech - Kocur24 lipca 20122 komentarze

Złożenie w Sądzie pozwu o rozwód nie jest oczywiście równoznaczne z uzyskaniem rozwodu. W toku procesu powód musi wykazać, że małżeństwo de facto już nie istnieje, że małżonków nic nie łączy. Sąd, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, ocenia czy pomiędzy konkretnymi małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Jeśli zatem Sąd będzie miał wątpliwości czy małżeństwo […]