mec. Marta Trzęsimiech-Kocur

Zajmuję się przede wszystkim obsługą prawną podmiotów gospodarczych, ale także reprezentuję Klientów indywidualnych w sporach sądowych, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa medycznego, prawa pracy i szeroko pojętych spraw odszkodowawczych.
[Więcej >>>]

luty 2013

Mediacja – lek na całe zło?

Marta Trzęsimiech - Kocur24 lutego 2013Komentarze (0)

Podczas postępowania sądowego o rozwód czy o separację Sąd może zaproponować stronom mediację. Mediacja  jest jednym ze sposobów rozwiązywania konfliktów, w którym bezstronny mediator pomaga dojść do porozumienia osobom nie umiejącym dojść do konsensusu. Celem działania mediatora jest  usprawnienie, a czasami nawet umożliwienie stronom, przeprowadzenia rozmowy o problemie. Mediacja w sprawach rozwodowych może mieć różne […]

Dzieci w czasie rozwodu

Marta Trzęsimiech - Kocur18 lutego 2013Komentarze (0)

Niezaprzeczalnym faktem jest to, że dzieci małżonków, którzy rozwodzą się, bardzo cierpią. Rolą rodziców jest, by zminimalizować ich stres i by okazać swoim dzieciom, jak bardzo są kochane. Niestety, często obserwuję, że małżonkowie nie potrafią rozdzielić konfliktu, który jest między nimi, od spraw dotyczących dzieci. Zdarza się tak, że rodzic, pod którego pieczą są dzieci, […]