mec. Marta Trzęsimiech-Kocur

Zajmuję się przede wszystkim obsługą prawną podmiotów gospodarczych, ale także reprezentuję Klientów indywidualnych w sporach sądowych, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa medycznego, prawa pracy i szeroko pojętych spraw odszkodowawczych.
[Więcej >>>]

Właściwość Sądu w sprawie o rozwód

Marta Trzęsimiech - Kocur12 stycznia 2012Komentarze (1)

Sprawy rozwodowe rozpatrywane są zawsze przez sądy okręgowe. Jednak to, w którym z sądów należy złożyć pozew uzależnione jest od kilku czynników. Zasadą jest, że pozew należy złożyć w Sądzie, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, pod warunkiem, że choć jeden z nich w tym okręgu nadal mieszka lub przebywa. Zatem jeśli małżonkowie mieszkali razem np. w Katowicach, a obecnie choć jeden z nich zamieszkuje w okręgu właściwym dla sądu okręgowego w Katowicach to pozew można złożyć w tym właśnie sądzie. Obszary, które podlegają danemu Sądowi, są określone np. na stronach internetowych poszczególnych sądów okręgowych. Jeśli jednak pozew zostanie skierowany przez powoda do niewłaściwego Sądu to zostanie on przekazany do Sądu właściwego miejscowo, co tylko nieznacznie wydłuży całą procedurę rozwodową.

Co jednak zrobić, gdy małżonkowie zmienili miejsce zamieszkania skutkujące zmianą obszaru terytorialnego będącego pod właściwością „pierwotnego” sądu? W takich sytuacjach pozew należy złożyć w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania małżonka pozwanego, a jeśli nie można ustalić miejsca zamieszkania małżonka pozwanego (np. wyjechał z Polski lub nie jest nigdzie zameldowany) to pozew należy złożyć do sądu właściwego dla strony powodowej.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Angela 3 listopada, 2015 o 11:33

wziłęam ślub we Włoszech. mam podobną sytuację jak tul czy poleca Pani przez analogię „wrócić” do zamledowania w Polsce (pochodzę z Poznania) i w kraju starać się o rozwód (bez winy)?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: