mec. Marta Trzęsimiech-Kocur

Zajmuję się przede wszystkim obsługą prawną podmiotów gospodarczych, ale także reprezentuję Klientów indywidualnych w sporach sądowych, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa medycznego, prawa pracy i szeroko pojętych spraw odszkodowawczych.
[Więcej >>>]

Podział majątku – co trzeba wiedzieć

Marta Trzęsimiech - Kocur14 lutego 2024Komentarze (0)

Po rozwodzie, a więc po ustaniu ustawowej wspólności majątkowej, przychodzi czas na podział majątku. Mimo, iż wiele spraw byli małżonkowie mogliby załatwić u notariusza w czasie jednego spotkania to niestety emocje powodują, że jedynym wyjściem jest skierowanie sprawy do Sądu.

Sprawy o podział majątku rozstrzygają Sądy Rejonowe.  Osoba inicjująca postępowanie, a więc wnioskodawca, składa w Sądzie wniosek o podział majątku. Wniosek oczywiście podlega opłacie, która wynosi 1000 zł.

We wniosku należy określić skład majątku podlegającego podziałowi, np. nieruchomość, oszczędności, ruchomości.

W postępowaniu tym można zgłosić także inne roszczenia, np. roszczenie o nakłady z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków. Gdy małżeństwo mieszkało w nieruchomości należącej tylko do jednego z małżonków, a w czasie trwania małżeństwa wykonane zostały remonty czy przebudowa domu, wówczas po ustaleniu wartości nakładów poczynionych wspólnie można domagać się zwrotu połowy ich wartości.

Poza wpisem sądowym uczestnicy procesu muszą liczyć się z koniecznością dodatkowych opłat. Gdy w sprawie koniecznym jest wydanie opinii przez biegłego sądowego to strony zostaną zobowiązane do wpłacenia zaliczki na wynagrodzenie biegłego.

Czas trwania postępowania o podział majątku zależny jest od ilości zgłoszonych dowodów, ale z reguły w tego typu sprawach strony zgłaszają bardzo wiele roszczeń oraz od czasu oczekiwania na opinię biegłego. Nie nalezą do odosobnionych sytuacje, gdy biegli wyceniają wartość starych mebli, kupionych przez małżonków 20 lat temu czy starych szklanek i ręczników. Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że sprawy te należą do długotrwałych i są najczęściej bardzo skomplikowane.

Postępowanie o podział majątku kończy się wydaniem przez Sąd postanowienia, w którym określone zostaje np. komu przyznana jest własność nieruchomości i jaka jest wysokość spłaty dla drugiej strony. Z chwilą dokonania podziału byli małżonkowie mogą rozstać się ostatecznie, gdyż nie mają już wówczas wspólnych spraw, które łączyły ich do tej pory.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: