mec. Marta Trzęsimiech-Kocur

Zajmuję się przede wszystkim obsługą prawną podmiotów gospodarczych, ale także reprezentuję Klientów indywidualnych w sporach sądowych, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa medycznego, prawa pracy i szeroko pojętych spraw odszkodowawczych.
[Więcej >>>]

Dowody w sprawie o rozwód

Marta Trzęsimiech - Kocur17 listopada 2023Komentarze (0)

W sprawie rozwodowej, jak w każdym innym procesie sądowym, swoje twierdzenia powinniśmy udowodnić lub chociaż uprawdopodobnić. Jakie zatem dowody trzeba załączyć do pozwu czy odpowiedzi na pozew?

Dowód z przesłuchania świadków – to podstawowy dowód w każdym procesie. Strona postępowania powinna wskazać Sądowi dane świadka oraz jego adres, a także powinna podać, w jakim celu Sąd ma przesłuchać świadka, np. celem ustalenia winy strony pozwanej w doprowadzeniu do rozpadu pożycia, celem wykazania, że powódka dopuściła się zdrady, że pozwana ma wysokie kompetencje rodzicielskie itp.

Dowód z dokumentów – często strony przedstawiają korespondencję przeciwnika procesowego, z której wynika zażyła relacja z inną osobą albo dokumenty świadczące o wysokości dochodów drugiej strony. Natomiast w sprawach, w których Sąd ustala alimenty, dokumentami wykazuje się koszty utrzymania dzieci czy strony, która domaga się alimentów, np. faktury, dowody zakupu, potwierdzenia transakcji bankowych.

Dokumenty urzędowe – w toku sprawy można zwrócić się do Sądu, aby uzyskał dokumenty znajdujące się w posiadaniu jakiegoś organu, np. Policja udostępnia informację o interwencjach w miejscu zamieszkania stron, Urząd Miasta udostępnia informację czy strona posiada nieruchomości czy samochody.

Raport detektywistyczny  – w sprawach, w których chcemy wykazać, ze druga strona dopuściła się zdrady, pole do działania ma detektyw. Ze swoich czynności sporządza raport, który stanowi dowód w sprawie.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: