mec. Marta Trzęsimiech-Kocur

Zajmuję się przede wszystkim obsługą prawną podmiotów gospodarczych, ale także reprezentuję Klientów indywidualnych w sporach sądowych, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa medycznego, prawa pracy i szeroko pojętych spraw odszkodowawczych.
[Więcej >>>]

Będę świadkiem w Sądzie!

Marta Trzęsimiech - Kocur17 września 20224 komentarze

Składanie zeznań w Sądzie w charakterze świadka zawsze budzi duże emocje.  O co zapyta mnie Sąd? Czy będę wszystko pamiętał? Bardzo chcę pomóc jednej ze stron, czy muszę mówić o wszystkim, co wiem? Nikt nie pytał mnie o zgodę, dlaczego muszę iść do Sądu? Wątpliwości  jest bardzo dużo, postaram się więc przybliżyć temat z punktu widzenia świadka.

Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że będę mówił szczerą prawdę, niczego nie ukrywając z tego, co mi jest wiadome.

Powyższe słowa to treść przyrzeczenia, które może składać świadek przed rozpoczęciem składania zeznań. Brzmi poważnie? Tak, bo jeśli świadek nie będzie się stosował do w/w zasad to może popaść w tarapaty:

Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

To też brzmi poważnie. Każdy musi sobie zdawać sprawę z tego, że świadek, któremu udowodnione zostanie kłamstwo będzie mógł zostać skazany przez Sąd za przestępstwo. O odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań świadek jest zawsze uprzedzany przez sędziego.

Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia.

Jeśli więc świadek jest np. małżonkiem, dzieckiem, rodzicem  strony postępowania to Sąd zapyta go, czy chce składać zeznania. Jeśli skorzysta z prawa do odmowy zeznań to na tym kończy się jego rola w sprawie. Taki świadek nie poniesie żadnych negatywnych konsekwencji swojej decyzji, po prostu korzysta z przysługującego mu uprawnienia.  Inna osoba, pozostająca poza kręgiem osób wymienionych w kodeksie, ma obowiązek złożenia zeznań.

A co w sytuacji, gdy świadek nie może przyjść do Sądu, albo nie chce?

Jeżeli termin rozprawy wypada np. w czasie urlopu świadka, świadek jest chory, czy występuje inna przyczyna, z powodu której nie może stawić się w Sądzie to konieczne jest poinformowanie o tym Sądu i usprawiedliwienie swojej nieobecności. Jeśli świadek nie przyjdzie do Sądu i nie usprawiedliwi swojej nieobecności to Sąd nałoży na niego grzywnę. A jeśli dalej będzie unikał stawiennictwa w Sądzie to Sąd zarządzi przymusowe doprowadzenie świadka na rozprawę. W praktyce wygląda to w ten sposób, że w dniu rozprawy do miejsca zamieszkania świadka przychodzi Policja i doprowadza świadka na rozprawę. Lepiej więc  dobrowolnie stawić się w Sądzie, niż korzystać z transportu w radiowozie.

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

świadek 18 września, 2022 o 16:48

Ja właśnie dostałam wezwanie i nie wiem dlaczego mnie ktoś podał na świadka, bo ja przecież na to się nie zgadzałam, a nie chcę pójść na tą rozprawę. Co mogę zrobić, proszę bardzo o pomoc.

Odpowiedz

Marta Trzęsimiech - Kocur 24 stycznia, 2023 o 12:35

Świadek nie musi wyrażać zgody na to, że ma zeznawać w Sądzie. Oczywistym jest dla mnie, że sama obecność w sądzie i składanie zeznań jest stresujące i pewnie większość z nas woli unikać takich sytuacji. Niestety, skoro otrzymała Pani wezwanie z Sądu to musi stawić się Pani na rozprawie. Nieusprawiedliwiona nieobecność będzie skutkowała nałożeniem grzywny, a nawet przymusowym doprowadzeniem przez Policję.

Odpowiedz

ANKA 23 stycznia, 2023 o 18:43

A w jakiej formie mam usprawiedliwic się jeżeli nie mogę pójść na rozprawę a dostalam wezwanie?

Odpowiedz

Marta Trzęsimiech - Kocur 24 stycznia, 2023 o 12:26

Koniecznie proszę napisać do Sądu pismo lub chociaż maila, wskazując przyczynę nieobecności. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo będzie skutkowało nałożeniem na świadka grzywny.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: