mec. Marta Trzęsimiech-Kocur

Zajmuję się przede wszystkim obsługą prawną podmiotów gospodarczych, ale także reprezentuję Klientów indywidualnych w sporach sądowych, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa medycznego, prawa pracy i szeroko pojętych spraw odszkodowawczych.
[Więcej >>>]

unieważnienie małżeństwa

Dopóki śmierć nas nie rozłączy…

Marta Trzęsimiech - Kocur25 października 20123 komentarze

Rozwód to nie jedyna możliwość uzyskania ponownie statusu osoby niezamężnej.  Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje możliwość unieważnienia małżeństwa. Podstaw do skierowania takiego żądania do Sądu jest kilka. Jedną z nich jest sytuacja, gdy oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone: przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli np. […]

Kościelne unieważnienie małżeństwa – procedura

Marta Trzęsimiech - Kocur12 października 20114 komentarze

Często spotykam się z pytaniami stawianymi przez moich Klientów dotyczącymi możliwości uzyskania przez nich, poza rozwodem cywilnym, także tzw. rozwodu kościelnego, czyli kościelnego unieważnienia małżeństwa. Procedura przed trybunałami kościelnymi jest wprawdzie długotrwała i  skomplikowana, ale uzyskanie unieważnienia małżeństwa nie jest niemożliwe, jak się powszechnie uważa.  Trybunałem właściwym do rozpatrywania tych spraw jest trybunał diecezji, w której […]