mec. Marta Trzęsimiech-Kocur

Zajmuję się przede wszystkim obsługą prawną podmiotów gospodarczych, ale także reprezentuję Klientów indywidualnych w sporach sądowych, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa medycznego, prawa pracy i szeroko pojętych spraw odszkodowawczych.
[Więcej >>>]

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Marta Trzęsimiech - Kocur21 marca 2018Komentarze (0)

Gdy Sąd uregulował kontakty z dziećmi to obydwoje rodzice powinni respektować rozstrzygnięcie zawarte w wyroku. Jeśli dzieci mieszkają z mamą to powinna ona przygotować dzieci do kontaktów z ojcem, a ojciec powinien przyjechać po dzieci w odpowiednim czasie. Choć częściej mówi się o ojcach, który mają problemy z kontaktowaniem się ze swoimi dziećmi to istnieją też takie osoby, które nie przyjeżdżają do dzieci bez usprawiedliwienia, mimo że syn czy córka czekają na wspólne spotkanie i wypatrują ojca w oknie… Ale ten temat poruszę w innym wpisie.

Dziś chciałam omówić prawne możliwości wyegzekwowania kontaktów wynikających z wyroku, jakie ma ojciec, jeśli dzieci mieszkają z matką.
Czasami pomaga wezwanie Policji, która po zapoznaniu się z treścią wyroku, może nakazać matce wydanie dzieci. Sytuacje takie są bardzo stresujące dla wszystkich, a w szczególności dla dzieci, więc często ojcowie nie decydują się na ten krok.
Jeżeli kontakty utrudniane są coraz częściej to istnieje możliwość złożenia do Sądu wniosku o nałożenie przez Sąd obowiązku zapłaty i nakazanie zapłaty określonej kwoty na rzecz rodzica uprawnionego do kontaktów.
W pierwszym etapie Sąd ustala zagrożenie nakazaniem zapłaty, a jeśli to nie pomoże to Sąd nakazuje zapłatę określonej sumy pieniężnej
Sąd ustalając kwotę uwzględnia sytuację majątkową osoby zobowiązanej, a wysokość tej kwoty ustala na poziomie gwarantującym osiągnięcie celu, tj. zaprzestanie utrudniania kontaktów.
Sąd może także zasądzić zwrot wydatków, jakie poniósł drugi rodzic w związku z kontaktami, do których nie doszło, np. koszty podróży. Nie zawsze jest tak, że rodzice mieszkają blisko siebie. Znam ojców, którzy dojeżdżali po kilkaset kilometrów do dziecka, aby spędzić z nim weekend. W takim przypadku koszty podróży i noclegu mogą być znaczne.
Osoba, której zarzucono, że utrudnia kontakty będzie oczywiście wysłuchana przez Sąd. Dlatego jeśli istnieją jakieś obiektywne przesłanki do tego, aby nie wydawać dzieci drugiemu rodzicowi, wówczas na rozprawie należy szczegółowo je opisać i udowodnić.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: