mec. Marta Trzęsimiech-Kocur

Zajmuję się przede wszystkim obsługą prawną podmiotów gospodarczych, ale także reprezentuję Klientów indywidualnych w sporach sądowych, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa medycznego, prawa pracy i szeroko pojętych spraw odszkodowawczych.
[Więcej >>>]

Właściwość Sądu w sprawie o rozwód

Marta Trzęsimiech - Kocur24 marca 2017Komentarze (0)

Temat ten poruszałam już kilka razy na blogu, lecz stale wywołuje on duże zainteresowanie, więc może warto wspomnieć ponowne o właściwości Sądu, także w aspekcie międzynarodowym.

Sprawy rozwodowe rozpatrywane są w I instancji przez Sądy Okręgowe. Oznacza to, że pozew kierujemy właśnie do Sądu Okręgowego, a nie do Sądu Rejonowego.

Pozew należy złożyć w Sądzie Okręgowym, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, pod warunkiem, że choć jeden z nich w tym okręgu nadal mieszka lub przebywa. Jeśli małżonkowie mieszkali razem np. w Katowicach, a obecnie choć jeden z nich zamieszkuje w okręgu właściwym dla Sądu Okręgowego w Katowicach to pozew można złożyć w tym właśnie sądzie.

Jeśli jednak pozew zostanie skierowany przez powoda do niewłaściwego Sądu to zostanie on przekazany do Sądu właściwego miejscowo.

W sytuacji, gdy małżonkowie obecnie mieszkają już poza okręgiem miejsca, w którym mieszkali wspólnie, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

A co zrobić w przypadku, gdy małżonkowie – Polacy – obecnie mieszkają za granicą?

W wielu przyczyn Polacy wolą rozwodzić się przez polskim Sądem. Jeśli strony postępowania nadal posiadają obywatelstwo polskie to nie na przeszkód, by sprawę rozpatrywał Sąd w Polsce. W tym celu należy złożyć  wniosek o wyznaczenie przez Sąd Najwyższy sądu właściwego do prowadzenia postępowania.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: