mec. Marta Trzęsimiech-Kocur

Zajmuję się przede wszystkim obsługą prawną podmiotów gospodarczych, ale także reprezentuję Klientów indywidualnych w sporach sądowych, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa medycznego, prawa pracy i szeroko pojętych spraw odszkodowawczych.
[Więcej >>>]

Prawa i obowiązki małżonków

Marta Trzęsimiech - Kocur29 lutego 2012Komentarze (0)

W toku postępowania o rozwód z orzekaniem o winie, podczas oceny zachowania małżonków, Sąd kieruje się zasadami określonymi w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Kodeks wymienia ogólnie prawa i obowiązki małżonków, które powinny być przez nich spełniane w trakcie trwania małżeństwa.  Jeśli mąż lub żona postępowali wbrew swym prawnym obowiązkom  lub nie respektowali praw współmałżonka to Sąd może orzec winę w doprowadzeniu do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia.  Poniżej przedstawiam kilka przepisów z Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego:

Art. 23 Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

Art. 24 Małżonkowie rozstrzygają wspólnie o istotnych sprawach rodziny; w braku porozumienia każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu.

Art. 27Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Art. 281. Jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowego.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: