mec. Marta Trzęsimiech-Kocur

Zajmuję się przede wszystkim obsługą prawną podmiotów gospodarczych, ale także reprezentuję Klientów indywidualnych w sporach sądowych, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa medycznego, prawa pracy i szeroko pojętych spraw odszkodowawczych.
[Więcej >>>]

prawa i obowiązki małżonków

Prawa i obowiązki małżonków

Marta Trzęsimiech - Kocur29 lutego 2012Komentarze (0)

W toku postępowania o rozwód z orzekaniem o winie, podczas oceny zachowania małżonków, Sąd kieruje się zasadami określonymi w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Kodeks wymienia ogólnie prawa i obowiązki małżonków, które powinny być przez nich spełniane w trakcie trwania małżeństwa.  Jeśli mąż lub żona postępowali wbrew swym prawnym obowiązkom  lub nie respektowali praw współmałżonka to […]