mec. Marta Trzęsimiech-Kocur

Zajmuję się przede wszystkim obsługą prawną podmiotów gospodarczych, ale także reprezentuję Klientów indywidualnych w sporach sądowych, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa medycznego, prawa pracy i szeroko pojętych spraw odszkodowawczych.
[Więcej >>>]

Konwencja haska – czy Sąd zawsze nakazuje powrót dziecka?

Marta Trzęsimiech - Kocur15 września 2017Komentarze (0)

W ostatnich dniach w mediach głośno było o sprawie dzieci, które wbrew woli ojca wyjechały z matką do Polski z jednego z krajów europejskich.Oczywiście nie znam szczegółów sprawy i nie zamierzam analizować jej na podstawie kilku informacji. Uważam jednak, że warto podkreślić ponownie podstawowe założenie konwencji oraz wskazać na wyjątek od zawartej w niej reguły.

Celem konwencji haskiej (konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę z dnia 25 października 1980 roku) jest przywrócenie stanu poprzedniego, a więc powrót dziecka do kraju, z którego zostało uprowadzone.

Sprawa wszczęta w trybie określonym w konwencji to nie sprawa o powierzenie władzy rodzicielskiej czy o ustalenie miejsca pobytu dziecka, więc Sąd nie orzeka w tym zakresie i nie prowadzi postępowania w tym kierunku, tylko sprawdza czy były spełnione warunki wnikające z konwencji.

Sąd jednak nie w każdym przypadku nakazuje niezwłoczny powrót dziecka do kraju poprzedniego miejsca pobytu. Sąd nie zarządzi powrotu dziecka, jeśli uzna, że dziecko przystosowało się do nowego środowiska, że rodzic opiekujący się dzieckiem faktycznie nie wykonywał prawa do opieki w czasie uprowadzenia albo zgodził się lub później wyraził zgodę na wyjazd dziecka.

Także w przypadku, gdy istnieje poważne ryzyko, że powrót dziecka naraziłby je na szkodę fizyczną lub psychiczną albo w jakikolwiek inny sposób postawiłby je w sytuacji nie do zniesienia Sąd nie zarządzi powrotu dziecka. Ważna jest także wola dziecka, jeśli jest ono w takim wieku, że potrafi wyrazić sprzeciw wobec powrotu.

Jeśli zatem istnieją poważne powody, dla których jeden z rodziców wyjechał z dzieckiem do innego kraju, np. przemoc, to warto rzetelnie zebrać dowody i w razie wszczęcia postępowania w trybie konwencji haskiej należy je niezwłocznie przedstawić Sądowi i złożyć inne wnioski dowodowe. Gdy tego nie zrobimy lub zaniedbamy procedurę to skutkiem może być zarządzenie przez Sąd powrotu dziecka.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: