mec. Marta Trzęsimiech-Kocur

Zajmuję się przede wszystkim obsługą prawną podmiotów gospodarczych, ale także reprezentuję Klientów indywidualnych w sporach sądowych, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa medycznego, prawa pracy i szeroko pojętych spraw odszkodowawczych.
[Więcej >>>]

mediacja

Zmiany w rozwodach?

Marta Trzęsimiech - Kocur11 stycznia 2022Komentarze (0)

Co pewien czas słyszymy o mniej lub bardziej konkretnych propozycjach zmian przepisów dotyczących rozwodów. Kilka lat temu planowano podwyższyć wpis sądowy z 600 zł do 2000 zł. Nie wiem czy celem miało być to, żeby zniechęcić niektóre osoby do rozwodu, czy tylko zwiększenie dochodów Skarbu Państwa, lecz na szczęście propozycja taka nie weszła w życie […]

Ile kosztuje mediacja?

Marta Trzęsimiech - Kocur19 września 20182 komentarze

W ostatnim czasie coraz częściej sędziowie korzystają z możliwości kierowania stron do mediatora. W sprawach rozwodowych mediator nie ma za zadanie doprowadzić do pogodzenia się stron, choć czasami to się zdarza. W toku mediacji małżonkowie mają szansę ustalić warunki rozstania. Przy pomocy mediatora można wspólnie określić wysokość alimentów, jakie ma otrzymywać dziecko stron czy sposób […]

Zdarza się, że niektórzy Klienci przekonani są, że pierwsza rozprawa w sądzie musi mieć charakter pojednawczy. Przekonanie to było prawdziwe przed laty, kiedy Sąd obligatoryjnie wyznaczał posiedzenie pojednawcze, a następnie, jeśli małżonkowie podtrzymywali chęć rozwodu, wyznaczał rozprawę. Od wielu lat nie ma już posiedzeń pojednawczych. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby Sąd zapytał małżonków, […]

Mediacja – lek na całe zło?

Marta Trzęsimiech - Kocur24 lutego 2013Komentarze (0)

Podczas postępowania sądowego o rozwód czy o separację Sąd może zaproponować stronom mediację. Mediacja  jest jednym ze sposobów rozwiązywania konfliktów, w którym bezstronny mediator pomaga dojść do porozumienia osobom nie umiejącym dojść do konsensusu. Celem działania mediatora jest  usprawnienie, a czasami nawet umożliwienie stronom, przeprowadzenia rozmowy o problemie. Mediacja w sprawach rozwodowych może mieć różne […]