mec. Marta Trzęsimiech-Kocur

Zajmuję się przede wszystkim obsługą prawną podmiotów gospodarczych, ale także reprezentuję Klientów indywidualnych w sporach sądowych, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa medycznego, prawa pracy i szeroko pojętych spraw odszkodowawczych.
[Więcej >>>]

oddalenie powództwa o rozwód

Dla niektórych Klientów oczywistym jest, że skoro chcą rozwodu to muszą go dostać, sprawa sądowa to tylko czysta formalność. Ze zdziwieniem przyjmują informacje dotyczące przesłanek, które muszą być spełnione, by Sąd mógł orzec rozwód oraz przesłanek, które mogą być przeszkodą w orzeczeniu rozwodu. Sąd nie może orzec rozwodu, pomimo istnienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, […]

Oddalenie powództwa o rozwód

Marta Trzęsimiech - Kocur24 lipca 20122 komentarze

Złożenie w Sądzie pozwu o rozwód nie jest oczywiście równoznaczne z uzyskaniem rozwodu. W toku procesu powód musi wykazać, że małżeństwo de facto już nie istnieje, że małżonków nic nie łączy. Sąd, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, ocenia czy pomiędzy konkretnymi małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Jeśli zatem Sąd będzie miał wątpliwości czy małżeństwo […]