mec. Marta Trzęsimiech-Kocur

Zajmuję się przede wszystkim obsługą prawną podmiotów gospodarczych, ale także reprezentuję Klientów indywidualnych w sporach sądowych, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa medycznego, prawa pracy i szeroko pojętych spraw odszkodowawczych.
[Więcej >>>]

posiedzenie pojednawcze

Zdarza się, że niektórzy Klienci przekonani są, że pierwsza rozprawa w sądzie musi mieć charakter pojednawczy. Przekonanie to było prawdziwe przed laty, kiedy Sąd obligatoryjnie wyznaczał posiedzenie pojednawcze, a następnie, jeśli małżonkowie podtrzymywali chęć rozwodu, wyznaczał rozprawę. Od wielu lat nie ma już posiedzeń pojednawczych. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby Sąd zapytał małżonków, […]