mec. Marta Trzęsimiech-Kocur

Zajmuję się przede wszystkim obsługą prawną podmiotów gospodarczych, ale także reprezentuję Klientów indywidualnych w sporach sądowych, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa medycznego, prawa pracy i szeroko pojętych spraw odszkodowawczych.
[Więcej >>>]

skarga o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Kościelne unieważnienie małżeństwa – procedura

Marta Trzęsimiech - Kocur12 października 20114 komentarze

Często spotykam się z pytaniami stawianymi przez moich Klientów dotyczącymi możliwości uzyskania przez nich, poza rozwodem cywilnym, także tzw. rozwodu kościelnego, czyli kościelnego unieważnienia małżeństwa. Procedura przed trybunałami kościelnymi jest wprawdzie długotrwała i  skomplikowana, ale uzyskanie unieważnienia małżeństwa nie jest niemożliwe, jak się powszechnie uważa.  Trybunałem właściwym do rozpatrywania tych spraw jest trybunał diecezji, w której […]